Mereääre linnafoorum24/10/2018

Kavakava koos linnafoorumi tiimiga üritas Zaha plaani linnaga “reageerima” panna – sadama masterplaan on nagu uus aine, mis tuleb panna reageerima erinevate külgnevate linna piirkondadega ning luua tihedalt uusi ühendusi. Muuhulgas tehti ettepanek Kultuurikilomeetri ühendamiseks tulevase loodemuuli promenaadiga ning kujundada unikaalne identiteet sihtidele, mis ühendavad Vanasadamat linnaga.