Viimsi Noorte Talentide Kool

Viimsi Noorte Talentide Kool
ASENDIPLAAN : Mahulise idee aluseks on tugeva seose loomine maastiku ja klindiga.
Viimsi Noorte Talentide Kool
Viimsi Noorte Talentide Kool
PÄEVAVALGUS JA HOONE PAIGUTUS : Hoones on rohkelt päevavalgust. Rohkem kui 100m pikkune lõunafassaad on ligi poole pikem kui põhjafassaad. Fuajee kohal paikneva kõrgema mahu aknad on orienteeritud ida-lääne suunas.
Viimsi Noorte Talentide Kool
JUURDEPÄÄSUD JA LIIKUMISTEED : Peasissepääs hoonesse on kahelt vastasküljelt. Hoone nurga all paigutus loob Haabneeme kooli ja uue kompleksi vahele avara, päikeselise sissepääsu ala. Parkimine on paigutatud hoonest põhja. Katuseterrass ning klindiastangu maastik on kujundatud aktiivse õpikeskkonnana ning kokku seotud hoonega.
Viimsi Noorte Talentide Kool
KOMPAKTNE JA RISTKASUTATAV HOONE : Hoone sisemine logistika on lihtsasti haaratav ja kompaktne. Keskse sissepääsuala ümber on koondatud kõik suure kasutusega saalid ja see on kujundatud nii, et saalides toimuvad rahvarohked üritused ei takista huvikooli tegevust.
Viimsi Noorte Talentide Kool
VAADE PEASISSEPÄÄSULE
Viimsi Noorte Talentide Kool
Viimsi Noorte Talentide Kool
KORRUSTE PLAANID
Viimsi Noorte Talentide Kool
FUAJEE VAADE
Viimsi Noorte Talentide Kool
VAADE KATUSETERRASSILE JA MAASTIKULE
Viimsi Noorte Talentide Kool
Viimsi Noorte Talentide Kool
LÕIKED
Viimsi Noorte Talentide Kool
MAKETIFOTOD

Asukoht: Randvere tee, Viimsi, Eesti
Tellija: Viimsi Vallavalitsus
Rahvusvaheline arhitektuurikonkurss: I preemia, 2018

Arhitektid: Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke, Ko Ai

Hoone netopind: 6 150 m2

Krundi pind: 5,7 ha