Vanasadam Masterplaan 2030 finaal

Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
MASTERPLAANI ELEMENDID : 1. Jätkuv mereääre promenaad - sadamapromenaad; 2. Kesklinna sadam - tihe linnakude ümber väljakute ja parkide. Admiraliteedi väljak - uus linnasüda; 3. Sadam tugevalt ülejäänud linnaga kokku "traageldatud". Jätkuv tänavavõrk vaheldumisi laiemate või olulisemate temaatiliste ühendustega; 4. Läbimõeldud ja väheste ristumistega jalakäija ja kergliikleja kulgemisteed; 5. Sadamapärandi uus nägu; 6. Paindlik jagunemine staadiumiteks ja ajutised vahekasutused. Paindlikud funktsioonid.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
VISIOON : LINN - Hooned pööratud taas näoga mere poole; SADAM - Kesklinna sadam, kus kohtuvad ning segunevad linna ja sadama tegevused; LINNAEHITUSLIK STRUKTUUR SADAMA ÜMBER - Tiheda tänavavõrguga kesklinn vaheldub üksikute väljapaistvate linnaehituslike dominantidega; LINNAEHITUSLIK STRUKTUUR SADAMA KESKEL - Kolm erineva sisuga sadamakvartalit külgnevad avarate platside ja parkidega, luues mitmeksisust, võimaldades paindlikkust ja jättes piisavalt hajumisruumi tegevustele; SADAMAPROMENAAD: INNOVATSIOON + LOODUS - Sadama tegevuste eksponeerimine ja ühendamine tervikuks. D-terminali ja kruuisiterminali pargid raamistavad sadama tuumik-ala ja annavad Tallinna sadamale teistest sadamatest eristuva näo.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
LINNAEHITUSLIK STRUKTUUR : Kõiki alasid on vaadatud laiemas kontekstis. Üldjuhul on eelistatud varianti, kus uue kvartali identiteet kujuneb sadama piiride üleselt. See aitab kogu sadamaala paremini linnaga kokku põimida ning tekivad piisava kriitilise massiga üksused, mis on võimelised iseseisvalt arenema toimivateks kogukondadeks. 1. ADMIRALITEEDI KVARTAL; 2. LINNAHALLI KVARTAL; 3. ÜLIKOOLI KVARTAL; 4. UUS-SADAMA KVARTAL; 5. KADRIORU RAND.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
SADAMA JA LINNA KOKKU ÜHENDAMINE : Sadama arenemisel linnaks on kriitilise tähtsusega selle sujuv kokkupõimimine ülejäänud linnaga. Välja on pakutud järgnevad linnaehituslikud „traagelniidid“, mida rakendatakse masterplaani esimesest faasist alates: 50 TÄNAVAT MERENI (regulaarne tänavavõrgustik max sammuga 100m); SADAMA TÄNAV JA BASTIONIVÖÖND (Sadama tänav on kõige vanem juurdepääsutee sadamale ja ka nüüd see võtmekoht, kus vanalinn ja sadam kokku peavad saama. Seejuures on olulise tähtsusega bastionivööndi liikluslahenduse uuendamine); UUS OSTUTÄNAV (Uus ostutänav ühendab omavahel kokku Tallinna kesklinna kommertslikult kõige aktiivsemad alad Tallinna Kaubamaja, Viru keskus, Rottermanni keskuse, uue Admiraliteedi kvartali); ÜLIKOOLI TELG (Sadam saab piirkonna käivitajana kasutada ära Tallinna Ülikooli lähedust); KULTUURIKILOMEETER (Kultuurikilomeeter on tugev bränd nii linna- kui kruiisisadama jaoks. Meie ettepanekus lõppeb Kultuurikilomeeter kruiisiterminali pargiga); REKREATSIOONI TELG (Pirita ja Kadrioru pargi üleminek linnalikumaks alaks toimub sadama idaküljel. Üleminek on kujundatud ruumiliselt sujuvalt, koos haakuvate funktsioonidega (spa, saunad, väli- ja sisebasseinid, spordikeskus). Sadamapromenaad ühendab kõik need elemendid tervikuks.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
VAADE ÜLIKOOLI KVARTALILE. Ettepanekus on arendatud tihe linnalik tänavavõrgustik Tallinna Ülikooli suunal ning loodud eeldused ülikooliga seotud start upide ja tegevuste paigutumiseks sadama ala nn Ülikooli kvartalisse. Eesmärgiks on luua siia mitmekesine ja äriliselt elav 7/24 toimiv linn, mis omakorda haaraks kiiresse arengusse kaasa ka külgnevad kvartaid.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
SADAMA PROMENAAD = LOODUS + INNOVATSIOON : Sadama lõigust on kujundatud Tallinna mereäärse promenaadi kõige mitmekseisem ja aktiivsem osa. Piki sadama-alade serva kulgeva promenaadi kontaktvöö hõlmab nii olulisi linna kui ka sadama tegevusi. Promenaad on sadama jaoks selgroog, mis ühendab kõik erinevad tegevused ja arendused omavahel kokku, neid vahendades ja liites. Olulisemad põhimõtted on sadama tegevuste eksponeerimine ja promenaadi jätkuvus. (1.Linnahalli katus; 2. Linnahalli kvartali väikesed platsid; 3. Kruiisiterminali park; 4. Piraatide plats; 5. Sadama väljak; 6. Sadma innovatsioonikeskus; 7. Ooperi kvartal; 8. Admiraliteedi väljak; 9. Terminali park; 10. Tõstetud promenaad; 11. Paadisadamad; 12. Kadrioru rand).
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
LÕIKED TÕSTETUD PROMENAADIST : Kahes olulises kohas on promenaadi serv tõstetud ISPS alast kõrgemale. Nii on võimalik muuta jalakäija liikumine piki suletud sadama-ala meeldivaks ja elamusterohkeks.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
KOLM SADAMA UUT LINNAVÄLJAKUT. LINNA JA SADAMA KOHTUMINE : Tallinna sadama suurim eripära ja eelis on asukoht linna südames. Linnalikkust rõhutavad kolm uut selge iseloomuga väljakut - just siin toimub linna ja sadama kohtumine. 1. SADAMA VÄLJAK + KAUPMEESTE KAI 2. ADMIRALITEEDI VÄLJAK + OOPERI KVARTAL 3. D TERMINALI VÄLJAK + METSAPARK
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
VAADE ADMIRALITEEDI VÄLJAKULE - UUS LINNASÜDA : Admiraliteet on uue mereäärse Tallinna keskväljak. Sellest peaks kujunema üks Tallinna kõige olulisemaid avalikke ruume. Admiraliteedi basseini ümber on jätkuv hoonestus, mis eraldab väljaku sadama liikluse saginast. Väljaku ja Kaupmeeste kai vahele on kavandatud Ooperi kvartal - suuremahuline hoone, mis toetab väljaku tegevusi. Väljaku päikesele avatud külg on jäetud vabaks linnasündmustele.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
NÄOGA MERE POOLE. SADAMA PÄRANDI UUS NÄGU : Kõige lihtsam on rääkida lugu kuulsusrikka mereajalooga linnast läbi sellega seotud kohtade ja paikade. Tallinna sadam on sama vana kui Tallinna linn, aga sellest on vähe märke linnaruumis. Meie ettepanekus on linnaruumi ajalookiht selgelt nähtavaks tehtud ja läbi kaasaegse tõlgenduse uuesti elama pandud. (1-2. Rannavärav-Sadama tänav-Kaupmehe sild; 3. Sadama Valitsuse hoone; 4. Admiraliteedi bassein; 5. 20s industriaalne pärand; 6. Kochi aidad ja ülikooli kvartal; 7. Vrakid; 8. Kadrioru supelmajad; 9. Kirikutornid ja vanalinna lähedus.)
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
VAADE SADAMA TÄNAVALE JA SADAMA VÄLJAKULE: Sadama väljak moodustub ajaloolise Sadama tänava pikendusel. Väljaku dominandiks on Sadama tn otsas avatud vaade laevadele ja väljaku keskel maamärgina kujundatud vana torn.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
LIIKLUSLAHENDUSE PÕHIMÕTTED : TÄNAVAVÕRK : Kõikidel arendusaladel on välja arendatud autoga juurdepääsetav loogiline tänavavõrk, sammuga 70...100m. Tänavatel on üldjuhul võimalik lühiajaline parkimine. ÜHISTRANSPORT : D terminali teenindab uus trammiliin. Trammi trajektoor on viidud läbi ka Ülikooli kvartalist ja D terminali eest. Lisatud lõik on linnaruumis loogiline ja efektiivne ning avab täiendava ala kiirele linnalikule arengule. A terminali ja Linnahalli kvartalit teenindavad uued bussiliinid. RO-RO LIIKLUS : on lahendatud olemasolevate liikluslahenduste baasil.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
TÜÜPILINE PARKIMISMAJA Sadama teenindamiseks kavandatud parkimismajad on rajatud ISPS alade kohale. Parkimismajade I korrus on ärifunktsiooniga, et elavdada tänavaruumi.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
A-TERMINALI BUSSIDE PARKLA A-terminali ette on loodud piiritletud linnaväljak, kus peatuvad ainult taksod ja liinibussid. Turismibusside parkimine on ümbritsetud hoonega. Hoone siseõu on avar, siia saab kujundada tavalisest suuremad, puudega ootealad. Siseõue kaks külge on tänavale avatud.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
UUS A TERMINAL Uus A terminal on osaliselt ISPS liiklusala kohal. Nii ei takista see jätkuva sadama promenaadi kulgu.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
REISITERMINALIDE TEENINDAMINE - Jalakäijate ja autode liikumine on kavandatud minimaalsete ristumistega; - Vajalikud teekonnad on leitavad intuitiivselt. Selleks on ära kasutatud orientatsiooni pakkuvad vaatesuunad linnale ja merele. - Uued liiklusalad A ja D terminali ees on efektiivsed ning lahendatud nii, et tipptunni välisel ajal ei mõju need tühja ja trööstituna. - D terminali ees on liiklus ja lühiajaline peatumine korraldatud metsapargis vanalinna suunaliste ribade ääres. - A terminali ees on liiklus korraldatud kompaktselt linnaväljakul. Busside ooteala on väljaku kõrval kvartali sees.
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal
Vanasadam Masterplaan 2030 finaal

Asukoht : Tallinna Vanasadam
Tellija : AS Tallinna Sadam
Eelvalikuga rahvusvaheline 3-etapiline konkurss : 2017 III etapp
Arhitektid : Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke, Üllar Ambos (Barbora Tauerova, Manuela Serreli, Sander Pallik, Anni Müüripeal). I ja II etapp koostöös AZPML-ga.
Ala suurus : 54ha

 


 

 

Kogu töö on alla laaditav siit.