Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Jaan Sokk
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Ideemakett
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Asukoha skeem
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
I ja II korruse plaanid
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Lõige
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Tellisseina laotis
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Päikese skeem
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Foto: Martin Siplane
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Makett I korrus
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Makett II korrus
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Makett III korrus
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Makett IV korrus
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Makett V korrus
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Makett katus

Piirkonna planeeringut iseloomustab väikeste eramajade ning pargimaastikus paiknevate suurte meditsiiniasutuste sõbralik kooslus. Suurte hoonemahtude paiknemine tänavast kaugemal tasandab konflikti eri mõõtkavade vahel. Uus õppehoone on paigutatud kahe ühiselamu vahele, et säiliks puhvertsoon eramajade ja suurte hoonete vahel.

 

Uue õppehoone kuju tuleneb vajadusest tagada kõikidele ühiselamutubadele ja klassiruumidele küllaldane päikesevalgus. Maht tõuseb astmeliselt eemale olemasolevast ühiselamust, luues võimaluse huvitavaks siselahenduseks. Kui ühiselamu poole on kool avatud suurte klaaspindadega, siis väljapoole jätab see suletuma mulje ja on kaetud sarnaselt ühiselamutele punase tellisvoodriga.

 

Soklikorrus ühendab ühiselamut uus hoonega. Siselahenduses on kaks peamist korrastavat elementi. Esiteks nn süda – raamatukogu, teabekeskus ja astmeliselt tõusev kohvik. Teiseks suur trepp, mis järgib maja astmelist tõusu ja ühendab visuaalselt kõik korrused ja olulisemad tegevused hoones.

 


 

Asukoht: Nooruse 5, Tartu

Tellija: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Projekt: 2006-2009

Valmis: 2011

Arhitektid: Indrek Peil, Siiri Vallner (Johannes Feld, Andro Mänd, Sten-Mark Mändmaa, Ragnar Põllukivi)

Sisearhitektuur: Tarmo Piirmets Pink OÜ

Konstruktor: Ivar Muuk, Pike OÜ

Üldpind: 6 650m²

 

Vaata Maria Reinupi filmi “Kolmas”!