Tallinna Peatänav

Tallinna Peatänav
Tallinna peatänav jaotub kaheks erineva iseloomuga lõiguks: 1. Pärnu mnt lõik Vabaduse väljakust Viru väljakuni moodustab osa bastionivööndist, mille ääres asub rohkelt Tallinna kui terviku jaoks olulisi ühiskondlikke ja sümboolse tähendusega hooneid. 2. Narva mnt lõik Viru väljakust Jõe tänava ristmikuni moodustab tänava, mille ääres ei leidu bastionivööga võrreldavas mahus Tallinna kui terviku kontekstis olulisi hooneid. Narva mnt potentsiaal Tallinna jaoks on kujuneda kõige esinduslikumaks säravaks äritänavaks.
Tallinna Peatänav
Tallinna Peatänav
Kindlustusvööndi välisserva rajatud glassiipuiestee on jõuline struktureeriv element Tallinna linnaruumis. Praeguseks on puiestee säilinud lõiguti ega moodusta tunnetatavat tervikut ümber vanalinna. Viru väljakule annab glassiipuiestee taastamine konkreetsema väljakuliku vormi.
Tallinna Peatänav
Tallinna Peatänav
Glassiipuiestee taastamisega Viru väljaku lõigus, tekib inim-mõõtmeline, selgelt piiritletud suurusega linnaplats. Väljaku jalakäijate ja sõiduautode ala katend mõjub ühtsena. See on kohapeal valatud suuremõõtmelistest betoonplaatidest, mille kuju meenutab bastionite piirjooni. Ühistranspordi rajad eristuvad ülejäänud väljaku pinnast. Väljaku keskel on õhukese veekihiga kaetud ala (2...5cm) koos udupurskkaevudega. Vesi on kavandatud ajutise nähtusena, ürituste korral saab kogu väljaku pind olla kuiv. Vee kohalolu muudab platsi läbimise elamuslikuks ka auto ja trammiga liiklejale. Kujundus toob sümboolselt Viru väljakule kokku Tallinna kolm olulist tunnusmärki – vee, roheluse ja linnamelu.
Tallinna Peatänav
Peatänava Narva mnt lõigule annab uue hingamise ja esindusliku iseloomu rohke haljastuse lisamine. Võrreldes omavahel maailma linnade esindustänavaid, ilmneb et Narva mnt-ga sarnase laiusega (u 40m) tänavaruumides on heaks tavaks kavandada kokku umbes neli puuderida.
Tallinna Peatänav
Tallinna Peatänav
Narva maanteel kulgevad 2+2 puuderidade vahel jalgrattateed. Narva mnt põhjapoolne jalakäijate ruum kavandatakse lõunapoolsest laiemana, et jätta seal rohkem ruumi välikohvikutele jm tegevustele. Jalakäiguala ja rattatee vahele jääv puudega lõik mahutab nii istumist, väiksemaid mänguvahendeid, kioske kui muud vajaliku. Sõidutee ja jalakäiguala vahele jääb puhverala, mida saab kasutada rataste, autode parkimiseks ning pöörete jaoks vajalike laienduste tegemiseks. Nii saavad ka ratta- ja jalakäiguteed kulgeda ilma asjatute jõnksudeta.
Tallinna Peatänav
Tallinna Peatänav
Peatänava Pärnu mnt lõigule annavad olemasolevad ümbritsevad pargid piisavalt rohelust, seepärast pole haljastust juurde kavandatud. Oluline on tänavaga paremini siduda külgnevad avalikud ruumid, eriti Musumäe pargi osad. Selles kohas kohtub peatänav kõige tihedamalt vanalinnaga. Siia kavandatav ühistranspordipeatus ja avanev Musumäe nõlv koos vanalinna, teatrite ja Tammsaare pargiga võivad tulevikus üheskoos tekitada uue olulise sõlmpunkti peatänava ruumis.

 

Asukoht : Viruv äljak, Narva mnt ja Pärnu mnt Tallinnas
Tellija : Tallinna Linnavalitsus
Arhitektuurikonkurss : 2016, I koht
Töögrupp : Toomas Paaver (Linnalahendused), Indrek Kustavus (Extech Design), Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke, Valdis Linde, Riin-Kärt Ranne (Kavakava)