Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia
Lahendus ei püüa sulanduda ümbritsevate elumajadega vaid otsib mõttelist kontakti siin kohtuvate maastiku suurvormidega - Pirita jõe ürgoru ja paeklindiga. Nende maastikuvormide ja ortogonaalse linnastruktuuri kohtumispunktiks on suur staadioni kujuline ala, mis on ümbritsetud parkmetsaga.
Sisekaitseakadeemia
Sisekaitseakadeemia
Ringtänav (staadionikujuline tee) ühendab kogu campuse tervikuks ning raamib seal toimuvad tegevused. Selle skeemiga seotakse campuseks ka praegused ühiselamud ja teised säilitatavad hooned.
Sisekaitseakadeemia
Sisekaitseakadeemia
Koolihoone on lihtne ja kompaktne. Kõige olulisem on keskne sisetänav, kuhu on koondatud kogu hoone liikumisteed. See ühisruum on koolielu keskpunkt ja kohtumispaik. Sisetänav on osa kogu campust ümbritsevast ringteest.
Sisekaitseakadeemia
Sisekaitseakadeemia
Hoonel ei ole koridore. Kogu logistika on koondatud sisetänavale ja sellega külgnevatele rõdudele. Visuaalne side kõigi osakondade, tudengite ja administratsiooni alade vahel aitab kaasa tihedamale suhtlemisele. Sellega on samuti välditud igavaid, käänulisi ja pimedaid koridore, mis pahatihti suurte hoonetega kaasnevad.
Sisekaitseakadeemia
Liigenduse ja inimesemõõdulise ruumi tekitab “tänava” keskel paiknev puudesalu ning kõrguste erinevus kahe sissepääsu vahel. See avar kaasaegne ühisruum eristab uut hoonet kõikidest teistest eesti kõrgkkoolidest.
Sisekaitseakadeemia
Sisekaitseakadeemia
Õpperuumid on sisetänavale avatud nii, et annavad aimu toimuvast, ilma et see segaks õppetööd. Spordiruumide põrand on korruse võrra allpool, sisetänavalt saab vaadata alla neisse ruumidesse.

Uus hoone on lihtne.

Esinduslikkuse ja suuruse annab sellele maastiku lahendus.


Asukoht : Tallinn
Tellija : Sisekaitseakadeemia
Arhitektuurikonkurss : 2016, II koht
Arhitektid : Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke, Kristiina Way, Valdis Linde, Riin-Kärt Ranne
Netopind : 10 120 m2