Põlva Keskväljak

Põlva Keskväljak
Väljak on paigutatud jõekääru. Nii joonistub see selgelt välja juba rajamise esimeses etapis - ilma külgneva hoonestuseta. Keskuse arenedes jääb väljak aktiivse linna ja jõe äärse puhkeala piirile. Selle üht külge jääb alati defineerima vesi ning kõrgete puudega mäenõlv teisel pool jõge
Põlva Keskväljak
Vaade väljakule linna poolt koos hoonestusega.
Põlva Keskväljak
Uuest väljakust lähtub Muusikakooli pargini ulatuv avatud ala ja jalakäigu telg, mille ümber tulevikus saab areneda uus linnaruum. Tulevikus on siin koht 2-3 vabalt paigutatud olulise hoone jaoks - turg, 0-energia keskus jne. Keskse avatud ala ühe serva moodustab jätkuv väikehoonestus, mis on kavandatud modulaarse ja jätkatavana.
Põlva Keskväljak
Vaade planeeringule.
Põlva Keskväljak
Põlva linna keskmeks on järv. Vesi mängib ka uue väljaku kujunduses olulist rolli. Vee ala kujundamisel on ära kasutatud siin varasemalt asunud Villaveski jaoks tehislikult kujundatud valle.
Põlva Keskväljak
Väljaku joonis

Uus Põlva keskosa linnaruum on segu loodusest, inimestest, tegevustest, sündmustest, regulatsioonidest, hoonetest ja seostevõrgustikest. See on hübriid linnaskaalast ja inimskaalast, mis omavahel ei vastandu.

 

Uus avalik ruum eeldab mõistlikus koguses eesmärgipärast tegevust selle saavutamiseks. Eesmärgiks on terviklike toimimisvõrgustike (tagasi?)toomine linnakeskusse, kuid seda urbanismi uues, “mahedas” vormis.

 

Kompakne kuid “mahe” linnamudel on suunatud kahaneva linna “vereringluse” turgutamisele, säilitamaks tegevuste, omanike, kasutajate ja sündmuste roteerumine ja vaheldusrikkus. Eesmärgiks ei ole valmis visiooni teostamine vaid toetada sammhaaval elavnemisprotsesse.

 

Vormiliselt ei ole ükski arenguetapp protsessis teistest eelistatum. Iga uue ehitatud vormiga muutub ruumiline keskkond sarnaselt sellega nagu areneb mets või raba. Muutuste aeglus või kiirus on kohalike elanike endi mõjutada. Olulisem on iga faasiga kaasnev linnaeluvormide mitmekesisus ja nende muutumine.


 

Asukoht : Põlva
Tellija : Põlva Vallavalitsus
EV100 arhitektuurikonkurss : 2015, ostupreemia
Arhitektid : Siiri Vallner, Indrek Peil
Väljaku suurus : ca 3000m2

Planeeringuala suurus : ca 50000m2