Pärnu hotell

Pärnu hotell
ÜLDVAADE
Pärnu hotell
SITUATSIOONI SKEEM KOOS MEREVAATEGA
Pärnu hotell
SKEEM SUURUSTE VÕRDLUS : Vőistlusalale oodatav ehitusmaht vőrdluses teiste Pärnu ranna-alal asuvate hotellidega. Võistluse suurim väljakutse on paigutada uus suur hotell rannaparki ümbrust respekteerivalt.
Pärnu hotell
SKEEM SUPELFUNKTSIONALISM : Et sobituda Rannahotelliga samasse ritta on valitud tugevalt liigendatud skeem, kus kogu kompleks on kokku pandud rannahoone mahtudega sarnase suurusega ühikutest (sh ka hoonemahtude sügavus). Looduslähedaselt kujundatud ja eri tegevusi võimaldavad õued on oluline osa lahendusest. Loodusse sulanduv uus hoone loob ülemineku linnalikust rannapargist vabamale ranna-alale, mis siitpeale jätkub looduslikuma ilmega.
Pärnu hotell
IDEEMAKETT : Hoone esimesed korrused on liigendatud nii, et tekivad meresuunalised õued. Õued on läbikäidavad. Ülemiste korruste liigenduse puhul on lähtutud eesmärgist saada võimalikult palju hea merevaatega tube, kuid samas anda ka ülejäänud tubadele mõni muu unikaalne kvaliteet (haljastus, siseõu, ka Rannapuiestee)
Pärnu hotell
SKEEM MAHTUDE LIIGENDUS : Aktiivse (linnaliku) ruumi tekitamiseks hoone ümber on eri kasutustele oma sissepääsud (hotelli külastaja tarbeks on siiski kõik funktsioonid ka siseruumi kaudu ühendatud). Oma sissepääs lihtsustab väjastpoolt tulevate klientide juurdepääsu ja suurendab spa, restorani jm populaarsust. Ka I korruse hotellitoad on lahendatud selliselt, et võimalik on kasutada otse õue pääsu.
Pärnu hotell
VAADE RANNAST
Pärnu hotell
SKEEM FUNKTSIOONID JA LOGISTIKA : Alumised korrused liigendavad hoone väliruumid erinevate funkstsioonidega aladeks. Kõige keskel on ühendav avar fuajee, mis seob kokku kõik avalikud ja klientide tsoonid. Fuajee ulatub läbi maja, avanedes nii Rannapuiesteele kui rannapromenaadile. Funksionaalsete satelliitidena, on ühel pool spa plokk ja teisel pool aktiivsemale külastajale mõeldud õuepääsuga hotellitubade read. Ülemistel korrustel on klassikalised hotellitoad.
Pärnu hotell
VAADE FUAJEEST
Pärnu hotell
SKEEM HOTELLITOAD : Hotellis on kolme tüüpi tube. A I korruse otse õepääsuga toad aktiivsele külastajale. Lisaks tavapärasele koridoriühendusele saab kasutada ka otse toast õue ja randa mineku võimalust. Need toad on kõrgemad, magamiskohaga siserõdul. B Klassikalised toad. Heade proportsioonide ja vaadetega toad keskmisele külastajale. C Erilised sviidid. Sviidid ei ole ühtlustatud kujundusega, need pakuvad erinevaid mugavusi eri sihtgruppidele (alates kööginurgaga peretoast luksusliku noorpaari sviidini). Sviidid on merevaate ja rõduga.
Pärnu hotell
LÕIKED
Pärnu hotell
I KORRUSE PLAAN
Pärnu hotell
II...IV KORRUSE PLAAN
Pärnu hotell
VAADE SISEÕUELE

Asukoht: Ranna pst 9, Pärnu
Tellija: Trading House Property OÜ
Rahvusvaheline kutsutud arhitektuurikonkurss: II preemia, 2018

Arhitektid: Siiri Vallner, Indrek Peil, Helina Lass, Kristel Niisuke, Üla Koppel

Hoone netopind: ca 11 000m2

 


 

 

Küsimused, millele võistlustöö vastuseid otsis:

 

1 Hoone ja selle ümbrus peavad pakkuma külastajatele elamusi ning mõjuma linna visiitkaardina; ühtlasi tõstma kogu lähima piirkonna ruumilist kvaliteeti. Kuidas siduda Pärnu rannarajoone hea maitse etaloniks kujunenud funktsionalistliku arhitektuuri kuvand kaasajaga?

 

2 Ala ei tohi olla linlastele suletud ja peab sulanduma rannaalaga. Kuidas säilitada mereäärse ala avatus ja jätkuvus kõigile, üheaegselt hotelli privaatsuse vajadusega?

 

3 Hoone ja selle ümbrus peavad sobituma ümbritseva kuurorti miljööga. Eksklusiivsus ja luksuslikkus vs põhjamaine lihtsus ja demokraatlik ruumikasutus.

 

4 Suur eeldatav ruumiprogramm. Vastuoluline lähteülesanne, mis lubab 60% täisehitust ja nõuab 40% haljastust.

 

5 Nii hoone välialad kui hoonest lähtuv üldine kuvand peaksid toetama aktiivset eluviisi. Milline on uue põlvkonna Pärnu hotell?