Kultuurikatel

Kultuurikatel
Foto: Tõnu Tunnel
Kultuurikatel
Foto: Tõnu Tunnel
Kultuurikatel
Foto: Tõnu Tunnel
Kultuurikatel
Foto: Tõnu Tunnel
Kultuurikatel
Eesti Filharmoonia Kammerkoor poseerimas katelde taustal oma reklaamplakatile.
Foto: Kaupo Kikkas
Kultuurikatel
Foto: Tõnu Tunnel
Kultuurikatel
Foto: Tõnu Tunnel
Kultuurikatel
Asendiplaan
Kultuurikatel
Kompleksile on kavandatud väga eripalgelised sissepääsud, sealhulgas peaks saama siseneda näiteks läbi korstna suitsukäikude keldrisse ja estakaadi kaudu otse viimasele korrusele.
Sissepääsude skeem
Kultuurikatel
Pikilõige
Kultuurikatel
Ristilõige
Kultuurikatel
Foto: Tõnu Tunnel
Kultuurikatel
Korstna maketifoto: Kaido Haagen
Kultuurikatel
Korstna maketifoto: Kaido Haagen
Kultuurikatel
Foto: Tõnu Tunnel

Kultuurikatel on vanalinna ja mere vahel asuv endine elektrijaama kompleks. Hooned on muinsuskaitse all ja kuuluvad linnale.
Projekti märksõnaks on avatus. Avatud teoses peaks olema ruumi hilisemateks lisandusteks ja planeerimata arenguteks, kuid seetõttu peab olema ka väga selge ruumi ülesehitus ja järgitav ideede raamistik.
 

Lahendus keskendub lihtsate ruumikorralduslike printsiipide väljatöötamisele, mis on sobivad loomingulisele kasutajale. Arhitekti ülesanne seejuures on suurejoonelise hoone ruumiliste väärtuste üles leidmine ja esile toomine. Kui väljakutseks on minimaalne ehituseelarve, peab sekkumine olema täpne.
 

Katla uus ruumilahendus näeb ette kogu kompleksi ühendamise nii horisontaal- kui vertikaalsuunas. Seejuures luuakse juurde erinevate hooneosade autonoomse kasutamise võimalusi paralleelselt toimuvate tegevuste jaoks. Kasutusele võetakse ainult Katlale omased uued sissepääsud – korstnalõõridest keldrisse; estakaadi mööda viimasele korrusele jne. Katlas paiknevad erinevad esinemis- ja harjutussaalid (Tallinna suurim 600-kohaline black box), tegevusruumid, ateljeed ja kontorid. Kindla otstarbega ja väga erinevad ruumid ühendab tervikuks katlamaja suurejoonelistest ruumidest moodustuv jätkuv ja muutuv ühisruum, mis võimaldab ristkasutusi ning kõiki ette määramata võimalusi.
 

Kultuurikatel ehitatakse välja ja võetakse kasutusele järk-järgult. Paljud ruumid saavad ainult minimaalse varustuse ja jäävad kasutajate viimistleda. Ühisruumides on säilitatud algupärane viimistlus ja esile on toodud tööstulikult monumentaalne atmosfäär.


 

Asukoht: Põhja pst 27a, Tallinn

Tellija: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, SA Kultuurikatel

Arhitektuurivõistlus: 2009, I koht

Projekt: 2009 – 2015

Arhitektid: Siiri Vallner, Indrek Peil (meeskond Katrin Koov, Kadri Klementi, Andro Mänd, Sten-Mark Mändmaa, Ragnar Põllukivi, Triin Maripuu, Ivan Sergejev, Elen Paddar, Martin J. Navarro Gonzalez)

Üldpind: ~11 200 m²