Keskkonnamaja

Keskkonnamaja
Uus Keskkonnamaja on kaasaegne, keskkonnasõbralik ja puidust.
Keskkonnamaja
Keskkonnamaja ei ole lahendatud ühe eraldiseisva hoonemahuna, vaid on kujundatud osana jätkuvatest parkidest, linnakvartalitest, ja -tänavatest, väljakutest, siseõuedest, kai-pealsest ning rannapromenaadist, mis kõik oma erinevate toimisvõrgustike kaudu seovad uue rohelise keskkonnamaja kvartali praeguse linnaga.
Keskkonnamaja
Linnakvartali ja pargi põimimisel tekkiva „rohelise kvartali“ südamikuks on loodusmuuseumi avatud siseõu. Kolmnurkset haljastatud siseõue ümbritsevad kolm seotud mahtu: - kolmnurkne muuseumimaht (A) - „dokk“ (B), innovaatiline puidust büroohoone, mille I korrusel paiknevad ELM fujaee ja keskkonnamaja ühiskasutusega alad ning peasissepääsud. - linnamaja (C), mille tänavatasandi perimeetrile on kavandatud tänavale avanevaid rendipindu, mis aitavad luua tänavale aktiivselt kasutatavat fronti.
Keskkonnamaja
Ühtse logistikaga Keskkonnamaja sissepääsud on hajutatud. Sissepääse on palju ja erinevaid, et tuua elu ja tegevusi ümbritsevasse tänavaruumi.
Keskkonnamaja
Uue lahenduse kohaselt on 1/2 ELM'ist looduslik keskkond (muuseumi haljastatud õu). Muuseumi siseruum keerdub ümber õue. Muuseumi õu tõuseb diagonaalselt mere suunas. See loob õuele hea kalde lõuna suunas, vähendab meretuulte mõju ja võimaldab keldrikorruse kohale rajada piisavalt paksu kasvupinnase kihi. Kõrgendiku alt seotakse omavahel doki (fuajee) ja näitusesaali mahud.
Keskkonnamaja
Iga mahu keskmes on erilise puitkonstruktsiooniga kõrge ruum, mis annab igale hoonele oma identiteedi. Kõrget ruumi ääristavad lihtsad ja ratsionaalsed puidust tüüpkorrused. Sildeavade kujundamisel on arvestatud puidule optimaalsete silletega. Puidu kasutusvõimalusi näidatakse efektsel moel.
Keskkonnamaja
Keskkonnamaja aatrium koos ühiskasutuses ruumidega.
Keskkonnamaja
Asendiplaan.
Keskkonnamaja
Keskkonnamaja
I korruse plaan.
Keskkonnamaja
II korruse plaan ja lõige.
Keskkonnamaja
III korruse plaan.
Keskkonnamaja
Vaade muuseumiõuele.

 

Asukoht: Vesilennuki 10/12, Tallinn, Eesti
Tellija: RKAS
Arhitektuurikonkurss: I preemia, 2019

Arhitektid: Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke, Ko Ai

Hoone netopind: 15 250 m2 (I etapp, va maa-alune parkla)

Krundi pind: 22 000 m2